holder

Corona en competities

Datum: 
28/10/2020

Beslissing Vlaamse Regering dd. 27-10-2020

  • Geen sportbeperkingen 'OUTDOOR' voor kinderen tot en met 12 jaar (geboren in 2008 of jonger).
  • Georganiseerd sporten (in clubs, trainingen, wedstrijden…) is verboden voor 13 jaar en ouder.
  • Sporten kan enkel outdoor in niet-georganiseerd verband voor personen van 13 jaar en ouder onder volgende voorwaarden : 
    • met het huishouden, eventueel +1 nauw contact. In deze context mag je sporten zonder afstand te houden
    • met maximum 4 personen wel altijd met afstand van 1,5m

Beslissing Voetbal Vlaanderen dd. 28-10-2020 m.b.t. het jeugdvoetbal U6 t.e.m. U13 (indoor en outdoor)

  • Alle officiële wedstrijden worden net zoals alle andere competities (U14 t.e.m. seniores) stilgelegd.
  • enkel voor U6 - U13 kunnen trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio blijven doorgaan.