holder

Blijf steeds positief supporteren

Datum: 
18/09/2020

We roepen iedereen op om ons binnen KFC Diest met z'n allen in te zetten voor een positieve en aanmoedigende clubsfeer.  

Iedereen in en rond de club – trainer, afgevaardigde, (groot)ouder, speler op de bank, huisdier – houdt de volgende basiswaarden steeds voor ogen:

1. Wees een positieve supporter. Tijdens een match heeft niemand nood aan negatieve opmerkingen.

2. Respecteer het werk en de beslissingen van de scheidsrechter. Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd. 

3. Het gaat hier over de sportbeoefening van kinderen, niet over de wereldbekerfinale tegen Argentinië.

4. Afgevaardigden, trainers, kantinemedewerkers … zijn meestal vrijwilligers. Behandel ze met respect. Zonder hen is er geen sprake van deze leuke hobby.

5. De trainer bepaalt de tactiek, niet de supporters. Als iedereen tegelijkertijd instructies geeft, wordt het voor de spelers allemaal wat veel om te volgen.

6. Respecteer de tegenstander. Spelers, trainers, … van de tegenstander zijn er ook om hun hobby te komen beoefenen in een positieve sfeer.

Het mag duidelijk zijn dat iedereen het beste geholpen is met positieve feedback, in de eerste plaats onze eigen spelers. Dit kan enkel een stimulans zijn om het beste in de spelers naar boven te halen. Vergeet trouwens niet dat in vele gevallen, de spelers een verlengstuk op het veld zijn van de supporters.

Weetje: een wetenschappelijke studie toonde aan dat een goede sporttrainer tegenover elke negatieve commentaar 4 positieve stelt.

Wat ons betreft, geldt deze regel voor ieder van ons!